Học phí


18-12-2019
•Lệ phí nhập học: $50/ học sinh
 
Học tại trường: từ 8 giờ đến 17 giờ, từ thứ 2 đến thứ 6
-Lớp 1 học sinh: $10/ 50 phút/ học sinh
-Lớp 2 học sinh: $8/ 50 phút/ học sinh
-Lớp 3 - 5 học sinh: $7/ 50 phút/ học sinh
-Lớp từ 6 - 10 học sinh: $5/ 50 phút
-Lớp 10 - 19 học sinh: $4/ 50 phút/ học sinh

Học tại địa điểm khác trong nội thành Hà Nội:

-Lớp 1 học sinh: $11/ 50 phút/ học sinh   + 50,000 VND (phí đi lại cho giáo viên)
-Lớp 2 học sinh: $9/ 50 phút/ học sinh  + 50,000 VND (phí đi lại cho giáo viên)
-Lớp 3 học sinh: $8/ 50 phút/ học sinh  + 50,000 VND (phí đi lại cho giáo viên)
-Lớp từ 4 đến 7 học sinh: $6/ 50 phút/ học sinh  + 50,000 VND (phí đi lại cho giáo viên)
 
Các lớp dự án: Học phí thỏa thuận
 
Post by: SuperUser Account
18-12-2019