Giới thiệu

Thông điệp của Hiệu trưởng
14/05/2020 09:53:17 SuperUser Account 0 367
Được thành lập ngày 11/10/1951, trường Đại học Sư phạm Hà Nội (tên gọi tắt là HNUE) luôn giữ vị trí đầu ngành, trọng điểm của ngành sư phạm cả nước.
CHỨC NĂNG – NHIỆM VỤ - QUYỀN HẠN
15/12/2019 11:04:53 SuperUser Account 0 710