Tiếng Việt cho người bắt đầu (Trình độ A)


17-12-2019
• 168 tiết học
• 28 bài học
• Cung cấp tri thức cơ bản về ngữ âm, ngữ pháp tiếng Việt
• Trang bị các kĩ năng: nghe, nói, đọc, viết
• Khi kết thúc, người học sử dụng được tiếng Việt trong giao tiếp hằng ngày, đọc và viết được các bài luận ngắn bằng tiếng Việt.
Post by: SuperUser Account
17-12-2019