LIÊN HỆ


18-12-2019
• Trực tiếp: Viện Giáo dục và Đào tạo Quốc tế (IIET), phòng 710, tầng 7 nhà K1, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội - 136 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội
• Gián tiếp:

  + Điện thoại: (+84) 2433 608 555

  + Hotline:  (+84) 984 999 185 (cô Minh)

                    (+84) 913 539 570 (cô Cương)

  + Email: v.gdqt@hnue.edu.vn

Sơ đồ nhà K1, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội

Post by: SuperUser Account
18-12-2019