Học sinh visa


17-12-2019

1. Điều kiện cho học sinh visa

- Học tối thiểu 24 tiết/ 1 tháng
- Thanh toán học phí trước khi làm visa.

 

2. Thủ tục visa cho học sinh

- Để làm visa học sinh, điền thông tin vào các file đình kèm sau:

- Thủ tục xin cấp visa
- Đơn xin nhập học
- Ảnh chụp hộ chiếu

 

Post by: SuperUser Account
17-12-2019