VIỆN GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO QUỐC TẾ (IIET) - ĐẠI HỌC SƯ PHẠM HÀ NỘI (HNUE)


24-12-2019
- Đại học sư phạm Hà Nội thành lập ngày 11/10/1951, là trường trọng điểm, đầu ngành trong hệ thống các trường sư phạm, là trung tâm lớn nhất về đào tạo giáo viên, nghiên cứu khoa học - đặc biệt là khoa học giáo dục - của cả nước.
- Viện Giáo dục và Đào tạo Quốc tế ra đời từ Trung tâm Đào tạo và Giáo dục Quốc tế, thành lập từ tháng 6/2008.
- Từ ngày 19/9/2016 đổi tên là Viện Đào tạo và Giáo dục Quốc tế.
- Là đơn vị duy nhất trực thuộc Đại học Sư phạm Hà Nội chuyên về đào tạo và dạy tiếng Việt cho người nước ngoài.

-  Là đối tác của các trường đại học: Đại học Vân Nam, Đại học Quảng Tây, Đại học Busan...

-  Là đối tác của các công ty: Samsung, Daewoo, Lotte...

a. Mục tiêu

-Xây dựng Viện GD & ĐTQT trở thành đơn vị hàng đầu cả nước về đào tạo tiếng Việt cho người nước ngoài.

b. Chức năng

-Giảng dạy và đào tạo các chương trình tiếng Việt cho người nước ngoài.
-Tổ chức thi và cấp chứng chỉ tiếng Việt cho người nước ngoài.
-Tổ chức thi và cấp chứng chỉ dạy học tiếng Việt như một ngoại ngữ.

c. Nhiệm vụ của IIET

-Cung cấp các khóa đào tạo tiếng Việt cho các đối tượng người nước ngoài có nhu cầu học tiếng Việt.
-Tổ chức và triển khai các hoạt động ngoại khóa và các hoạt động bổ trợ cho việc đào tạo tiếng Việt.
-Cấp chứng chỉ cho các sinh viên đạt đầu ra theo yêu cầu của Đại học Sư phạm Hà Nội
 

Viện trưởng: GS.TS. Lê Huy Bắc

Phone: (84) 913513112

Email: baclh@hnue.edu.vn

 

 

 

 

Phó Viện trưởng: TS. Đỗ Thị Kim Cương

Phone: (84) 913 539 570

Email: kimcuongsphn@gmail.com

 

 

Viện Giáo dục và Đào tạo Quốc tế: Năng động, Hiện đại, Khai phóng

Post by: SuperUser Account
24-12-2019