HOẠT ĐỘNG - TRẢI NGHIỆM

Trải Nghiệm Không Gian Thiên Nhiên Và Kiến Trúc Truyền Thống


26-06-2020

Một ngày khám phá Đền Gióng - Việt Phủ Thành Chương

Buổi trải nghiệm không gian thiên nhiên và kiến trúc truyền thống tại đền Gióng và Việt Phủ Thành Chương của các chuyên gia khu vực Sam Sung do Viện Giáo dục và Đào tạo Quốc tế tổ chức diễn ra một cách thành công.

Với các buổi ngoại khóa như vậy các giúp chuyên gia khu vực hiểu thêm về văn hóa đất nước, con người Việt Nam từ đây giúp họ nâng cao hiểu biết cũng như khả năng về ngôn ngữ tiếng Việt.

Một số hình ảnh tại hoạt động trải nghiệm.

Post by: SuperUser Account
26-06-2020